Drag
En shop 0 location
search

مطالب وبلاگ

جستجو مطالب

کیست تخمدان و درمان خانگی آن

کیست تخمدان و درمان خانگی آن

کیست تخمدان به کیسه هایی گفته می شود که از مایعات پر شده و درون یا روی تخمدان ها رشد می کنند. اکثر این کیست ها بی خطر بوده و ...
تنظیم هورمون های زنانه

تنظیم هورمون های زنانه

در صورتی که هورمون بدن تنظیم نباشند می توانند به شدت بر کیفیت زندگی یک زن اثر بگذارند و سبب بیماری در آنها شوند، عواملی چون ت...