Drag
En shop 0 location
search

مطالب وبلاگ

جستجو مطالب

انواع هورمون جنسی زنانه

انواع هورمون جنسی زنانه

هورمون های جنسی، موجب شکل گرفتن ویژگی های زنانه مانند پستان، تنظیم چرخه قاعدگی، دستگاه تولید مثل، رشد استخوان ها و عضلات می ش...
کیست تخمدان و درمان خانگی آن

کیست تخمدان و درمان خانگی آن

کیست تخمدان به کیسه هایی گفته می شود که از مایعات پر شده و درون یا روی تخمدان ها رشد می کنند. اکثر این کیست ها بی خطر بوده و ...
تنظیم هورمون های زنانه

تنظیم هورمون های زنانه

در صورتی که هورمون بدن تنظیم نباشند می توانند به شدت بر کیفیت زندگی یک زن اثر بگذارند و سبب بیماری در آنها شوند، عواملی چون ت...